پست ثابت

جمعه 8 مرداد 1395 04:25 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
سیلوم
خوش اومدید
من ستاره هستم
مدیر این وبلاگ
توی این وب ازمیکاپ ومدل موولباس وعروس وازاین چیزااپ میشه
ورودپسراوکپی کردن ممنوع
لطف کنیدنظربدیدخوشحال میشم
خب دیگه خوش باشید✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: پست ثابت ، شیک ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: شنبه 27 شهریور 1395 05:01 ب.ظ

عذرخواهی

چهارشنبه 29 دی 1395 09:58 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: عروس ، پیراهن ،
سلام دوستان
ببخشید
طی مدارس
و
درس ومشق وامتاحانات
فعالیت نداشتم
اما..
اومدم تاحدی جبران کنم
منتظرنظرات سبزشماهستم✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: لباس شب ، زیبا ، عذرخواهی ، صورتی ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: چهارشنبه 29 دی 1395 10:03 ب.ظ

چطورهه

سه شنبه 30 شهریور 1395 11:16 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: اسپرت ، پیراهن ،✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: شیک ، اسپرت ، پیراهن ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: سه شنبه 30 شهریور 1395 11:17 ب.ظ

چه خوشمل

یکشنبه 28 شهریور 1395 01:35 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: بدلیجات ، اسپرت ،✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: شیک ، اسپرت ، بدلیجات ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: یکشنبه 28 شهریور 1395 01:36 ب.ظ

ارایش

جمعه 26 شهریور 1395 06:16 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: عروس ، میکاپ ،✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: میکاپ ، شیک ، عروس ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: جمعه 26 شهریور 1395 06:16 ب.ظ

میکاپپ

جمعه 26 شهریور 1395 06:08 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: میکاپ ،✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: شیک ، میکاپ ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: جمعه 26 شهریور 1395 06:11 ب.ظ

قبل و بعد

جمعه 26 شهریور 1395 06:05 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: عروس ، میکاپ ، مدل مو ،✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: عروس ، شیک ، قبل وبعد ، میکاپ ، مدل مو ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: جمعه 26 شهریور 1395 06:07 ب.ظ

میکاپ

چهارشنبه 24 شهریور 1395 01:02 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: عروس ، میکاپ ،✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: عروس ، میکاپ ، شیک ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: چهارشنبه 24 شهریور 1395 01:03 ب.ظ

وووووااااااااااوووووووووووو

سه شنبه 23 شهریور 1395 10:37 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: عروس ،✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: شیک ، عروس ، میکاپ ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: - -

گوشواره

سه شنبه 23 شهریور 1395 09:45 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: بدلیجات ، اسپرت ،✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: شیک ، اسپرت ، بدلیجات ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: سه شنبه 23 شهریور 1395 09:46 ب.ظ

........

سه شنبه 23 شهریور 1395 09:38 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: ست ، پیراهن ، اسپرت ،
کلانظرتونودرمورده عکسام بگید
دیگه هی نگم نظر نظررررررر✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: اسپرت ، شیک ، ست ، زرد ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: سه شنبه 23 شهریور 1395 09:42 ب.ظ

چطولمه

سه شنبه 23 شهریور 1395 09:21 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: اسپرت ، پیراهن ،✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: اسپرت ، شیک ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: سه شنبه 23 شهریور 1395 09:28 ب.ظ

انگشتر

سه شنبه 23 شهریور 1395 09:18 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: بدلیجات ، اسپرت ،
ننننننننظظظظظظرررررررر✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: سبز ، انگشتر ، بدلیجات ، شیک ، اسپرت ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: سه شنبه 23 شهریور 1395 09:20 ب.ظ

چططووررهه

چهارشنبه 17 شهریور 1395 01:17 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: عروس ، میکاپ ، مدل مو ،✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: عروس ، شیک ، مدل مو ، میکاپ ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: چهارشنبه 17 شهریور 1395 01:18 ب.ظ

چطورهه

دوشنبه 15 شهریور 1395 01:24 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: عروس ، میکاپ ، مدل مو ،✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: عروس ، شیک ، مدل مو ، میکاپ ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: دوشنبه 15 شهریور 1395 01:25 ب.ظ

نظرتوون

دوشنبه 15 شهریور 1395 01:22 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: عروس ، میکاپ ، مدل مو ،✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: نظرتون ، عروس ، شیک ، مدل مو ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: دوشنبه 15 شهریور 1395 01:23 ب.ظ♛تِعدآد کُلـ ـ صَفَحآتـ ـ♛ : 4 1 2 3 4
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات