تبلیغات
مزون کوچیک ستاره - عذرخواهی

عذرخواهی

چهارشنبه 29 دی 1395 09:58 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ♥♡عاشق جلسا♡♥
♫اِرسآلـ ـ شُدِهـ ـ دَر♫: عروس ، پیراهن ،
سلام دوستان
ببخشید
طی مدارس
و
درس ومشق وامتاحانات
فعالیت نداشتم
اما..
اومدم تاحدی جبران کنم
منتظرنظرات سبزشماهستم✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: نظرات
♤بَرچَسبـ ـ هآ♤: لباس شب ، زیبا ، عذرخواهی ، صورتی ،
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: چهارشنبه 29 دی 1395 10:03 ب.ظ